Podzemní kontejnerové stání PKS, JKV Opava s.r.o.

Podzemní kontejnery PKS

Násypkník KS-N1 k podzemnímu kontejneru PKS-120L

Podzemní kontejnery PKS - Úvodní strana

Systém PKS

Systém PKS byl vivinut pro zjednodušení a přímé snížení nákladu na vybudování a provoz podzemních kontejnerů oproti současným technologiím. Náš systém podzemního kontejnerového stání PKS využívá současných technologií vývozu ( klasické vozidla servisních organizací, které oproti konkureci např. stlačují odpad). Vývoz podzemního kontejneru PKS lze navíc začlenit do standardních vývozních tras ! Veškeré výhody podzemních kontejnerů tak můžete skloubit spolu s jednoduchým pořízením, zabudováním a zprovozněním celého systému bez nutnosti dalších investic !

Proč se dávají kontejnery pod zem ?!

Existuje hned několik důvodů, proč umístit kontejnery pod úroveň terénu. Kontejner je nevzhledný prvek a působí rušivě v místech, které jsou architektonicky na vysoké úrovni. Pokud je navíc kontejner starý, je většinou rezavý. Další běžnou věcí je, že kontejner zapáchá díky opadu, který je v něm ( toto je například také nevýhoda velkých podzemních van, protože jejich vývoz je díky velkému objemu stanoven na 14 dní a více, ale odpady se rozkládají a mohou zapáchat ). Dalším problémem je zvěř. Ta loví ve městech odpadky a znečíšťuje tak okolí. Krysy a potkani navíc mohou zvýšit riziko výskytu různých druhů chorob. V horských oblastech jsou hrozbou také např. medvědi, kteří kvůli nedostatku přirozené potravy navštěvují obydlené části a ohrožují jejich obyvatele. Všechny tyto problémy lze eliminovat zabudováním kontejnerů pod zem.Podzemní kontejnerové stání PKS-1100L

OBECNĚ ZNÁMÉ NEDOSTATKY PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ: :

Jednotlivé výhody jsou logicky odvozeny od ostatních technologií podzemních kontejnerů.

Náročnost na instalaci:

Stávající koncepce - složitá a časově náročná instalace šachet pro vany a sberné koše

Systém PKS-1100L - kompletní a funkční produkt v korpusu, který se zapraví do země

Náročnost na prostor:

Stávající koncepce - objemné vany a koše vyžadují velké prostory k zapravení

Systém PKS-1100L - malý rozměr značne usnadňuje určení vhodné lokality pro instalaci

Design násypníku:

Stávající koncepce - dodávají typizovanou řadu, vzhledově mohou být rušivým prvkem

Systém PKS-1100L - vyrábíme atypické násypníky pro estetické začlenění do lokality

Proces vývozu:

Stávající koncepce - více osob, složitý proces výsypu na vozidlo, hrozí znečištení šachtice

Systém PKS-1100L - jedna osoba dálkovým ovladačem provede zdvih a klasický vývoz

Bezpečnost vývozu:

Stávající koncepce - otevřená šachtice a nebezpečná manipulace značně ohrožuje okolí - možnost pádu

Systém PKS-1100L - neohrožuje obsluhu ani ostatní osoby - podzemní prostor je perfektně uzavřen

Efektivita práce:

Stávající koncepce - nestlačuje odpad, vyváží se vzduch ! Překážka na trase, nebo porucha vozidla znemožní výsyp !

Systém PKS-1100L- slisování odpadu - až 10x vyšší efektivita vývozu ! Při překážce možnost dovozu kontejneru k vozidlu

Investice do vývozní techniky:

Stávající koncepce - nákup min. jednoho speciálního vozidla - znacné finanční náklady na pořízení a provoz

Systém PKS-1100L - využtí stávajícího strojového parku, není třeba další investice


Za nevýhodu systému PKS-1100L může být považován menší objem. Pokud uvážíte možnost zahrnutí vývozu podzemních kontejnerů ke standardnímu pravidelnému svozu odpadu ve vašem městě ( popelářské vozidlo pouze vyveze jedno místo navíc ), zjístíte, že je to mnohem výhodnejší, než hradit výjezd speciálního vozidla jen na jedno místo ! Navíc nehrozí zápach z rozkládajícího se odpadu při manipulaci s kontejnerem.Pro zájemce o reálnou ukázku funkčnosti našeho systému připravíme předvádecí akci !
V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám telefonicky nebo osobně sdělíme bližší informace.


Podzemní kontejnerové stání PKS Úvod PKS-120L PKS-1100L Reference Ke stažení Ke stažení Výměna odkazůí